Έκθεση Έρευνας και Επιχειρηματικότητας r2bKastoria 9-10/10/2021Έκθεση Έρευνας και Επιχειρηματικότητας r2bKastoria 9-10/10/2021

Η   Σύμπραξη (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –  ΟΜΙΛΟΣ  ΟΡΑΜΑ  –  DIGITURN)  με εκπρόσωπο την επιχείρηση ΒΑΝΙΔΗΣ  Χ.  ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε –{...}

READ MOREREAD MORE